Terms Nikolaj Toft Aps

Forretningsbetingelser for handel med Nikolaj Toft Aps

Scroll down for english

 

Ved online handel med Nikolaj Toft Aps accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående handels- og leveringsbetingelser.

 

For at disse handels- og leveringsbetingelser på nogen måde skal kunne fraviges kræves at Nikolaj Toft Aps skriftligt og udtrykkeligt har meddelt dette.

 

Generelle virksomhedsoplysninger

 

Juridisk navn: Nikolaj Toft Aps

CVR-nr.: 35227075

Adresse: Richard Mortensens Vej 37D – DK 2300 København S

E-mailadresse: info@NikolajToft.com

Telefonnummer: 61278391

 

Indgåelse af købsaftale

 

Når du bestiller en vare online på nikolajtoft.com , sender vi efterfølgende en ordrebekræftelse på e-mail via de oplysninger du har angivet i forbindelse med ordreafgivelsen.

Disse oplysninger anvender vi til opkrævning af betaling og videregiver til tredjepart (fragtfirmaet) til forsendelse af varen.

 

Elektronisk kommunikation og din accept af dette

 

Ved online køb i Nikolaj Toft Aps’ webshop accepteres det, at kommunikation og meddelelser kan sendes til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer hermed at sådanne elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som meddelelser der ikke er fremsendt med elektronisk post.

 

Priser

Alle priser på nikolajtoft.com er inklusiv moms.

 

Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer i webshoppen sker ved brug af kreditkort, eller kontooverførsel.

Betalingen for ordren med kreditkort trækkes først på den oplyste konto, efter vi har afsendt varen.

Vi accepterer betaling med Anyday.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Når du vælger at betale med Anyday, trækkes første betaling når varen afsendes. Derefter vil du betale din månedlige ydelse på sidste hverdag fra den kommende måned, og tre måneder frem.
Der bliver ikke pålagt gebyrer og renter til dit køb, såfremt du betaler til tiden. Hvis du returnerer dit køb, vil aftalen med Anyday ophøre automatisk.

Undtagelser for ovenstående regel. I nogle tilfælde, f.eks. i tilfælde af varer der kun fremstilles på bestilling, betinger LIGTHMAN Aps at 50%-100% forudbetales ved kontooverførsel som ikke refunderbart depositum før produktionen af ordren iværksættes.

 

Levering

Ved online køb i Nikolaj Toft Aps’ webshop er levering til brofaste øer i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) inkl i prisen. Hvis levering ikke er inklusivt i prisen, f.eks. ved meget store varer, vil dette fremgå.

Nikolaj Toft Aps vælger transportmiddel og transportvej til den oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen.

Den forventede leveringstid er op til 10 uger fra bestillingsdatoen med mindre andet fremgår (f.eks. ved specialleverancer hvor LIGTHMAN Aps skal vente på eksterne leverandører færdiggør deres del af leverancen.) Ved sådanne større ordrer vil kunden blive kontaktet telefonisk eller på mail med henblik på aftale om levering og leveringstid.

 

Levering uden for Danmark.

Ved levering uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger.

Ved levering af varer til levering udenfor EU betaler køber ikke dansk moms, men der kan blive pålagt moms, importgebyrer og/eller afgifter i overensstemmelse med nationale regler, så snart pakken ankommer til leveringslandet. Denne opkrævning kan i nogle lande ske nogen tid efter kunden har modtaget leverancen. Nikolaj Toft Aps kan desværre ikke forudsige hvilke beløb og gebyrer der vil blive pålagt ordren. Køber er selv ansvarlig for at alle relevante importomkostninger og gebyrer.

 

Fortrydelsesret ved online køb
Køber har 14 dages returret på varer købt i Nikolaj Toft Aps’s Online Shop, regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager produktet. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften, udløber fristen for at returnere produktet på den følgende hverdag.
Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kunden får det sidste parti, eller den sidste del er kunden i fysisk besiddelse.
Det skal inden 14 dage fra modtagelse af ordren meddeles Nikolaj Toft Aps, at køber ønsker at fortryde sit køb ved at benytte vedsendte fortrydelsesformular. I denne meddelelse skal kunden gøre Nikolaj Toft Aps tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten ønskes at blive udnyttet.
Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Nikolaj Toft Aps tydelig meddelelse herom.

Køber kan henvende sig til info@nikolajtoft.com for en fortrydelsesformular.

Returnering
Kunden skal sende sin ordre retur til Nikolaj Toft Aps uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter at have meddelt os om fortrydelse af købet. Hvis et køb fortrydes, kan den returlabel, som blev modtaget sammen med varen, anvendes. Noter venligst pakkenummeret indtil vi har bekræftet modtagelsen af returpakken. Returfragten betaler kunden selv – beløbet modregnes kreditnotaen. Kunden bærer risikoen for varen indtil tidspunktet for varens levering til Nikolaj Toft Aps.
Manglende originalemballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, hvorfor det anbefales at varen returneres i original emballage. Således sikres det, at det fulde beløb kan returneres til kunden.

Julegaver kan byttes frem til 4. januar.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for større varer såsom lysekroner, etc. Udgifterne for returnering af disse varer forventes højst at koste 1200 kr.

Såfremt Nikolaj Toft Aps sælger varer, der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder indtil fremstillingen/tilpasningen af varen, er påbegyndt.

Eksempler på dette kan f.eks. være (men ikke begrænset hertil):

Lysekroner

Lamper med specielle ledningslængder og -farver.

Varens stand, når den sendes retur
Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Kunden kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis den blev prøvet i en fysisk butik, men den må ikke tages i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter Nikolaj Toft Aps den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis kunden fortryder sit køb, får denne det betalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra denne uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om fortrydelse af købet. Nikolaj Toft Aps gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, der blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Ved fortrydelse af købet skal varen sendes retur til: Kontakt os inden afsendelse, så varen sendes til rette adresse.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Force Majeure
Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nikolaj Toft Aps eller Nikolaj Toft Aps’ leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Nikolaj Toft Aps’ mulighed for at levere. Nikolaj Toft Aps har i tilfælde af force majeure valget mellem at ophæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Nikolaj Toft Aps er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når en person handler hos Nikolaj Toft Aps som forbruger, har denne 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadesforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter at have opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer Nikolaj Toft Aps kundens (rimelige) fragtomkostninger i form af at vi giver kunden en betalt returlabel. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, også

Kontakt os for korrekt returadresse. (Denne kan variere afhængig af varens størrelse mv.)

Når varen returneres, bedes kunden beskrive årsagen til reklamationen så detaljeret som muligt.

Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Nikolaj Toft Aps ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Nikolaj Toft Aps, kan du kontakte Nikolaj Toft webshop på info@nikolajtoft.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan der indgives en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis forbruger har bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal forbruger angive vores e-mail adresse: info@nikolajtoft.com .

Forbehold

Nikolaj Toft Aps tager forbehold for afvigende farvegengivelse på produktbilleder.  I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.

Prisfejl 

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

Persondatapolitik 

Webshop:
For at kunne indgå en aftale med Nikolaj Toft Aps, har vi brug for følgende oplysninger om kunden: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål at kunne levere varen til denne.

Personoplysningerne registreres hos Nikolaj Toft Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundens oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand bortset fra fragtfirmaet samt evt. underleverandør som står for fremstilling, pakning og afsendelse af varen og derfor har brug for at kende nogle af dine data, f.eks. varens art, antal, samt din adresse, email og telefonnummer.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.  Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige er Nikolaj Toft Aps.

Som registreret hos Nikolaj Toft Aps har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@nikolajtoft.com

Handelsbetingelserne er senest opdateret 23.5.2024

 

 

English terms:

 

Terms for Trading with Nikolaj Toft Aps

When shopping online with Nikolaj Toft Aps, you automatically accept that you have read and agreed to the following trading and delivery conditions.

Any deviations from these terms and conditions require written and explicit notification from Nikolaj Toft Aps.

General Company Information

  • Legal Name: Nikolaj Toft Aps
  • CVR No.: 35227075
  • Address: Richard Mortensens Vej 37D, DK 2300 Copenhagen S
  • Email Address: info@NikolajToft.com
  • Phone Number: 61278391

Conclusion of Purchase Agreement

When you order an item online at nikolajtoft.com, we will subsequently send an order confirmation via email using the information provided at the time of ordering. We use this information for billing and pass it on to third parties (shipping company) for the dispatch of the item.

Electronic Communication and Your Acceptance

By purchasing online in Nikolaj Toft Aps’s webshop, it is accepted that communication and notifications can be sent to the email address provided by the customer. The customer hereby agrees that such electronic notifications have the same legal effect as non-electronic notifications.

Prices

All prices on nikolajtoft.com include VAT.

Payment Terms

Payment for ordered goods in the webshop is made using credit cards or bank transfers. Payment by credit card will only be debited after the item has been dispatched.

We accept payment with Anyday. The amount will only be debited from your card when the item is dispatched. When choosing to pay with Anyday, the first payment is made when the item is dispatched. You will then pay your monthly installment on the last working day of the following month, and for three months thereafter. No fees or interest are applied to your purchase if paid on time. If you return your purchase, the agreement with Anyday will automatically terminate.

Exceptions to the above rule: In some cases, such as items made to order, Nikolaj Toft Aps may require a 50%-100% non-refundable deposit via bank transfer before the order is produced.

Delivery

For online purchases in Nikolaj Toft Aps’s webshop, delivery to islands connected by bridges in Denmark (excluding Greenland and the Faroe Islands) is included in the price. If delivery is not included, such as with very large items, this will be specified. Nikolaj Toft Aps chooses the means and route of transport to the specified delivery address, and the buyer assumes the risk for the product upon delivery.

The expected delivery time is up to 10 weeks from the order date unless otherwise stated (e.g., special deliveries where Nikolaj Toft Aps must wait for external suppliers to complete their part of the delivery). For such larger orders, the customer will be contacted by phone or email to arrange delivery and delivery time.

Delivery Outside Denmark

For delivery outside Denmark, the buyer pays all delivery and shipping costs. For goods delivered outside the EU, the buyer does not pay Danish VAT but may be subject to VAT, import duties, and/or taxes according to national regulations once the package arrives in the destination country. This charge may be applied some time after the customer has received the delivery. Nikolaj Toft Aps cannot predict these amounts or fees. The buyer is responsible for all relevant import costs and fees.

Right of Withdrawal for Online Purchases

The buyer has a 14-day return right on goods purchased in Nikolaj Toft Aps’s Online Shop, starting from the time the customer receives the product. If the 14th day falls on a holiday, Constitution Day, Christmas Day, or New Year’s Eve, the deadline to return the product is the next working day. If the order consists of multiple batches or parts, the withdrawal period expires 14 days after the day the customer receives the last batch or part. The buyer must notify Nikolaj Toft Aps within 14 days of receiving the order if they wish to withdraw from the purchase by using the attached withdrawal form. The buyer cannot withdraw simply by refusing to receive the item without simultaneously giving clear notice to Nikolaj Toft Aps.

For a withdrawal form, contact info@nikolajtoft.com.

Returns

The customer must return their order to Nikolaj Toft Aps without undue delay and no later than 14 days after notifying us of the withdrawal. If a purchase is withdrawn, the return label received with the item can be used. Please note the package number until we have confirmed receipt of the return package. The customer pays for the return shipping, which will be deducted from the credit note. The customer bears the risk of the item until it is delivered to Nikolaj Toft Aps. Missing original packaging may constitute a depreciation in value, so it is recommended to return the item in its original packaging to ensure the full amount can be refunded.

Christmas gifts can be exchanged until January 4th.

Certain items cannot be returned by normal post due to their nature. This applies to larger items such as chandeliers, etc. The cost of returning these items is expected to be no more than 1200 DKK.

If Nikolaj Toft Aps sells items customized to the customer’s needs, it must be emphasized that the right of withdrawal only applies until the production/customization of the item has begun.

Examples include (but are not limited to):

  • Chandeliers
  • Lamps with specific wire lengths and colors

Condition of the Item When Returned

The customer is only liable for any diminished value of the item resulting from handling other than what is necessary to determine the item’s nature, characteristics, and functioning. In other words, the customer can try the item as they would in a physical store but not put it to actual use.

If the item has been used beyond what is described above, Nikolaj Toft Aps considers it as used, meaning the customer will only receive part or none of the purchase amount back, depending on the item’s commercial value.

Refund of Purchase Amount

If the customer withdraws their purchase, the paid amount will be refunded. In the case of depreciation, which the customer is liable for, this will be deducted from the purchase amount.

If the customer exercises their right of withdrawal, we will refund all payments received from them without undue delay and in any event no later than 14 days from the date we received the notification of withdrawal. Nikolaj Toft Aps will make the reimbursement using the same payment method used for the initial transaction unless the customer has expressly agreed otherwise.

We may withhold reimbursement until we have received the item back, unless the customer has provided proof of having returned it.

For returns, please contact us before shipping to ensure the item is sent to the correct address.

We do not accept packages without delivery or packages sent COD (Cash on Delivery).

Force Majeure

All orders are subject to force majeure, including war, civil unrest, natural disasters, strikes and lockouts, failing supply of raw materials, fire, damage to Nikolaj Toft Aps’s or its suppliers’ production equipment or warehouses, failing transport options, import/export bans, or any other event that prevents or restricts Nikolaj Toft Aps’s ability to deliver. In the event of force majeure, Nikolaj Toft Aps has the option to cancel the trade or deliver the agreed item as soon as the obstacle to normal delivery has been removed. Nikolaj Toft Aps is in the case of force majeure without liability for any loss the buyer may suffer due to lack of delivery.

Right of Complaint

The Danish Sale of Goods Act’s rules on defects apply to purchases. When purchasing from Nikolaj Toft Aps as a consumer, you have a 24-month right of complaint. This means that you can either get the item repaired, replaced, your money back, or a reduction in the price, depending on the specific situation. It is a requirement that the complaint is justified and that the defect has not arisen due to incorrect use of the product or other damaging behavior.

You must complain within a “reasonable time” after discovering the defect in the item. If you complain within two months after the defect is discovered, the complaint will always be timely.

If the complaint is justified, Nikolaj Toft Aps will refund your (reasonable) shipping costs in the form of providing you with a prepaid return label. The item must always be returned in proper packaging. Remember to get a receipt for the shipment as proof of dispatch.

Contact us for the correct return address (this may vary depending on the size of the item, etc.). When returning the item, please describe the reason for the complaint in as much detail as possible.

Product Liability

To the extent nothing else follows from mandatory legal rules, Nikolaj Toft Aps is not liable for operational losses, loss of profit, or other indirect losses due to product defects. Otherwise, reference is made to the rules of the Product Liability Act.

Information on Complaint Options

If you, as a consumer, want to complain about a product or service purchased from Nikolaj Toft Aps, you can contact Nikolaj Toft webshop at info@nikolajtoft.com.

If we cannot find a solution, you can file a complaint with the Danish Competition and Consumer Authority’s Center for Complaint Resolution, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. You can complain to the Center for Complaint Resolution via www.forbrug.dk.

The EU Commission’s online complaint portal can also be used when filing a complaint. This is especially relevant if the consumer has a residence in another EU country. Complaints can be submitted here: http://ec.europa.eu/odr. When filing a complaint, you must provide our email address: info@nikolajtoft.com.

Reservations

Nikolaj Toft Aps reserves the right for deviations in color reproduction on product images. In case of delays, back orders, or sold-out items, we strive to inform you as soon as